NEDEN HİTÜ?

Hitit Üniversitesi ve Çorum

Çorum’da sosyal yaşam, çevre illere göre daha fazla gelişmiştir. Şehrin coğrafi konumu ve kültürel altyapısı, Çorum’da sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye çeşitli olanaklar sunmaktadır. Şehirde çok zengin bir müzenin yanında çeşitli sinema salonları, Devlet Tiyatro Salonu, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzu bulunmaktadır. Aynı şekilde çok sayıda kafe, restorant, eğlence merkezleri ve AVM, öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri mekanlar arasında yer almaktadır. 

Şüphesiz yaşam giderleri, yaşam standartlarına göre kişiden kişiye değişmektedir. Ortalama bir öğrencinin yaklaşık yaşam giderleri ne bakacak olursak; yurtta kalan bir öğrencinin masrafı, yurt giderleri dahil olmak üzere aylık 400-600 TL arasındadır. Eve kalmak isteyen öğrenciler şehir merkezinde ve merkez dışındaki bütçeye uygun fiyatlarla kiralık ev bulabilmektedirler.


Neden Hitit Üniversitesi?

 1. 25.000 Üniversite Arasında Dünyanın En İyi 2.500 Üniversitesi İçinde,
 2. Antarktika’da “Bilim Üssü Projesi'nde Yer Alması,
 3. URAP 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Sıralamasında 10.,
 4. URAP Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 45.,
 5. Mühendislik Fakültemizde 7+1 Uygulamalı Mühendislik Eğitimi İmkanı,
 6. Uzaktan Eğitim İmkanı,
 7. Öğretim Elemanı Başına Düşen 0,99’lık Yayın Sayısı,
 8. 1.500'ü aşkın Yaklaşan Akademik ve İdari Personeli,
 9. Öğretim Elemanı Başına Düşen 1/25’lik Öğrenci Sayısı,
 10. Güçlü Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Kurulan TEKNOKENT’i,
 11. Ar-Ge Çalışmaları İçin Son Teknolojik Cihazlarla Donatılmış Laboratuvarları,
 12. Güçlü Bilişim Alt Yapısı,
 13. İstihdam Odaklı 228 Programı
 14. 100'ü aşkın Öğrenci Kulübü ile Sosyal, Kültürel ve Bilimsel Etkinliklere Katılım İmkanı,
 15. Öğrencilere Mezun Olurken İkinci Diploma Fırsatı,
 16. 20.000’i Aşan Mezunu ve 20.000’e Yakın Öğrencisiyle Deneyimli Bir Üniversite,
 17. Deneyimli ve Yetkin Akademik Kadrosu,
 18. Mezuniyet Sonrasında 56 Programda Lisansüstü Eğitime Devam Etme İmkanı,
 19. Değişim Programları Sayesinde Yurtdışı Eğitim Fırsatı,
 20. 7/24 Erişilebilir Kütüphanede Basılı ve Elektronik Kaynak Hizmetleri,
 21. Eğitim Birimlerimiz Arasında Ücretsiz Rink Servisleri ile Ulaşım Hizmeti,
 22. 41 Farklı Ülkeden 300’e Yakın Uluslararası Öğrenci,
 23. Öğrencilere Şehirde Rahatlıkla Her Bütçeye Uygun Yurt ve Ev Bulma İmkanı,
 24. Şehirden Eğitim Birimlerimize Rahat Ulaşım,
 25. 44 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğu için,
 26. Bütün gücünü ve birikimini mesleki eğitime yoğunlaştırdığı için,


Teknokent

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayisinin uluslararası alanda rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji ile yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak teknoloji transferlerine yardımcı olmak ve yüksek ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak alt yapıyı sağlamak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na istinaden, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2013 tarih ve 3775 sayılı izin yazısı ile kurulmuştur.


Yemek Bursu

Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize yemek adı altında ücretsiz yemek tahsis edilmekte ve ihtiyaç sahibi her bir öğrencimize bu destek kapısı açık tutulmaktadır. 2011 yılında 290 öğrenciye yemek bursu verilirken 2015 yılı içerisinde yemek bursu verilen öğrenci 500’e, 2017 yılında ise % 124’lük bir artışla 650 öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren yemek bursu verilen toplam öğrenci sayısı 3.290’dır.


Kısmi Zamanlı Çalışma

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 150 öğrenci kısmi zamanlı çalışma desteğinden faydalanırken, 2015 yılında bu rakam 320’ye, 2017 yılında ise % 133’lük bir artışla 350’ye çıkmıştır. Bu şekilde 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar toplam 1.900 öğrenci kısmi zamanlı olarak desteklenmiştir.


İstihdam Odaklı Bölümler

Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatına rahatlıkla girebilmeleri için “İSTİHDAM ODAKLI BÖLÜMLER”


Staj Yeri Bulma İmkanı

İlimizdeki kamu ve özel kuruluşlarda öğrencilerimize “STAJ İMKANI”


Güçlü Bilişim Altyapısı

teknolojiyi her zaman odağında tutan, kendi programları ve işletim sistemlerini yazan Üniversitemizin 2007-2011 yılından önce aldığı yazılımlar ve bu yazılımlara toplam ayrılan bütçe 150.000 TL iken 2018 yılında güncel haliyle Üniversitemiz tarafından halen kullanılan, dışarıdan satın alınan programların ve yazılımların güncelleştirilmesi ile lisans yenilemesinde 320.000 TL civarında yatırım yapılacağı öngörülmektedir. Her geçen gün çıtasını yükseltmeyi başaran Üniversitemizin bugün geldiği noktada, bilişim altyapısına yapılan yatırım oranındaki artışı %113’tür.


Akademik Kadro

Alanında son derece yetkin akademik kadro ve öğrenci odaklı eğitim


Öğrenci Kulüpleri

Üniversiteler, öğrencilerin hobi ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için en ideal ortamdır. Bu ortamı sağlayan en önemli unsur, şüphesiz ki öğrenci kulüpleridir. Spordan müziğe, resimden edebiyata kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren üniversite öğrenci kulüpleri, hem okulun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin sosyalleşebilmesini sağlayacak önemli bir araç hem de dersler dışındaki boş zamanlarda öğrencilerin yeni şeyler üretebileceği bir zemin olmaktadır. 


HIZLI ERİŞİM