Kütüphane Hizmetleri

Kütüphanemize 7/24 Erişim


Modern çağın gerekliliklerine uygun olarak dijital kütüphane ağırlıklı yönelim ile 7/24 ulaşılabilir kütüphanemiz sayesinde okuyucularımızın akademik araştırma ve çalışmalarına büyük katkı sağlanmaktadır.


Basılı ve Elektronik Kaynak Sayılarımız

Üniversitemizde bilgi hizmetleri, basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra elektronik kaynaklar ile de yoğun olarak desteklenmekte, basılı ve elektronik yayın koleksiyonları her geçen yıl daha da zenginleşmektedir.


Online Veri Tabanı Hizmeti


Bilimsel bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmayı sağlayarak akademik araştırmalara hız kazandırmak amacıyla Üniversitemiz Kütüphanelerindeki Elektronik Yayın Koleksiyonlarının her geçen yıl daha da zenginleşmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim elemanlarının, Üniversitemiz Kütüphane koleksiyonunda halen mevcut olan 52 Online Veri Tabanı aracılığı ile 514.000 e-kitap, 45.000 e-dergi ve 2.9 milyon e-tez’e 7/24 ulaşımı mümkün olmaktadır. Kullanıcılarımızın abone olunan bu Veri Tabanlarına kampüslerimizden olduğu gibi kampüs dışından da ulaşabilmeleri mümkündür.


Elektronik Veri Tabanlarımız


Üniversitemizin son dönemlerde yapmış olduğu bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel bilgiye erişimde basılı kitap ve dergi gibi geleneksel materyallerin dışında kullanımı tüm dünyada oldukça yaygınlaşan, internet üzerinden pek çok veri tabanına üyelik sağlanarak da güncel bilgiye hızlı erişim sağlanmaktadır. İçerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların yer aldığı sayısı 48'e ulaşan veri tabanlarına sadece Merkez Kütüphanemizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden rahatlıkla erişim sağlanabilmektedir.


Multimedya Birimimiz


Hizmet çeşitliliği ve kalitesi ile seçkin bir kütüphane olma özelliğine sahip Merkez Kütüphanemizde "Multimedya Birimi" oluşturulmuştur.
Kullanıcıların, görsel ve işitsel materyaller aracılığı ile öğrenme süreçlerini hızlandırmak, yoğun geçen çalışma ortamlarına farklılıklar katmak ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Multimedya Birimimizde;
- DVD/CD/Blue-Ray Film,
- Belgesel-Eğitim CD'leri,
- Klasik Türk Müziği,

- Bilisel etkinlik proceedingleri ağırlıklı olmak üzere 1000'e yakın muhtelif yayınlarla hizmet verilmeye başlanmıştır. Merkez Kütüphanemizde bu bölüm için ayrılan uygun ortamlarda, kullanıcılarımıza her türlü teknik destek verilere bu materyallerin kullanımı da sağlanmaktadır.

HIZLI ERİŞİM