Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Değerlerimiz ve Biz 1. Çalıştayı” gerçekleştirildi.28 Aralık 2021 Salı Günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Değerlerimiz ve Biz 1. Çalıştayı” düzenlendi.


Çalıştay’ın açılış konuşmasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. İhsan ÇETİN “Bir toplumda yükselen değerler, insanı ‘insan, yapan ve yücelten değerler değil de sadece dünyevi menfaate ve hazza dayalı maddi değerler ise; o toplum çözülmeye, çökmeye ve toplumu oluşturan insanlar da giderek yok oluşa sürüklenmeye mahkûmdur. Yaşamınız boyunca hangi mesleği icra ederseniz edin ve içinde bulunduğunuz koşullar ne olursa olsun; inançlarınız ve vazgeçilmez değerlerinizle inşa etmediğiniz bir yaşamın size ait olmayacağını unutmayın.” diyerek toplumsal değerlerin yaşam akışı içerisindeki önemini belirtmiştir.

Çalıştayın Amacı

Ülkemiz ve dünya ölçeğinde çeşitli ahlâki yozlaşmaların ve bu yozlaşmaların  yol açtığı çeşitli olumsuzluklara karşı farkındalık uyandırmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay kapsamında Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından 19 farklı toplumsal değer (kanaat, farkındalık, sosyal uyum, empati, yardım etme, adalet, hoşgörü, sorumluluk, problem çözme becerisi, öfke kontrolü, özgüven, motivasyon, etkili iletişim, merhamet ve vicdan, milli ve manevi değerler, fedakârlık, tutumluluk, vefa ve sadakat, güvenli internet kullanımı) kısa film, resim, poster ve animasyon ile hayata geçirildi. 

Değerlendirme Süreci 

Toplumsal değerlerin içselleştirilmesi adına öğrenciler tarafından hazırlanan 19 farklı projenin değerlendirilmesi Doç. Dr Mustafa Tolga ÇIRAK’ın (Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Nevzat GENCER’in (Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü) ve Öğr. Gör. Ali AŞIR’ın (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü) jüriliğini yaptığı Çalıştay’da gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme neticesinde 1., 2. ve 3. olan çalışma gruplarına ödülleri her bir jüri üyesi tarafından sırayla takdim edilmiştir. 

Son olarak, katılım sağlayan her bir öğrenciye ve öğretim elemanına katılım ve teşekkür belgeleri verilerek Çalıştay programı sonlandırılmıştır. 

HIZLI ERİŞİM