2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi İçin Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları arasında Yatay Geçiş başvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.


1)    Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması esas alınmak suretiyle yapılacak başvurular,  17  -  28  Ocak  2022 tarihleri arasında online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapılacaktır.


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2)    Merkezi Yerleştirme Puanına (Ek Madde-1) Göre Yatay Geçiş Başvuruları
Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler başvurularını 17-28 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapılacaktır.


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.


2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2017 ve öncesi Taban Puanları için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2018 ve sonrası Taban Puanları için tıklayınız.


Gerekli Belgeler
1)    ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi,
2)    ÖSYM Yerleştirme Belgesi
3)    Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi,
4)    Transkript,
5)    Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,
6)    Yükseköğretim Kurumundan “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur”  yazısı (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.) 

Yatay Geçiş başvuru modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM